Netwerk versterken met Wmo Academie

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

De maatschappij verandert. De rol van de gemeente ook. Vooral als het aankomt op zorg. De Noordwijkse Ouderenbonden organiseren daarom samen met de gemeente de Wmo Academie.

Nut en noodzaak van sterke netwerken

De gemeente werkt samen met allerlei maatschappelijke organisaties en vele Noordwijkers die wat voor mensen doen. Alleen op die manier lukt het goede zorg te leveren. De Wmo Academie is voor het netwerk dat zich op de Noordwijkse ouderen richt. Dat netwerk moet sterk zijn en goed georganiseerd.

Doelgroep van de Wmo Academie

Het gaat met name om vrijwilligers die helpen met het invullen van de belastingpapieren en ouderenadviseurs. Ook de Noordwijkse case-manager Dementie woont de colleges van de Wmo Academie bij. Ze worden geïnformeerd over de nieuwe manier van werken. Maar ze kunnen ook ervaringen delen. Vertellen wat ze tegenkomen in de praktijk.

Gemeente en gastdocenten

Op de Wmo Academie volgen de ‘studenten’ vier colleges. De gemeente verzorgt colleges over het ‘het Sociaal Wijkteam’ en ‘het Lokaal Loket’. Belangrijke schakels die door de gemeente zijn georganiseerd. Ook gastdocenten geven college op de Wmo Academie. Het Centraal Administratie Kantoor vertelt over ‘de eigen bijdrage’, ‘de stapeling van kosten’ en neemt leerzame praktijkvoorbeelden door. Tot slot. De Intergemeentelijke Sociaal Dienst legt in een college uit hoe het in de praktijk werkt als de dienst kijkt of een Noordwijkse oudere voor een vergoeding in aanmerking wil komen.

Samenwerken broodnodig

Wethouder Marie José Fles, Sociaal Domein, is de ronkende motor achter het initiatief. “Centraal staan: kennis delen, mensen verbinden en onze intermediairs meenemen in de veranderingen. Bouwen aan een goede samenwerking en een vitaal netwerk. Alleen op die manier lukt het goede zorg en begeleiding voor Noordwijkers te organiseren.” Ze kijkt uit naar het laatste college. Dan reikt de zorgwethouder aan alle deelnemers het Wmo Academie Certificaat uit.