Meer waardering met Mantelzorgpas Noordwijk

Dit item is verlopen op 15-08-2017.

Nog meer waardering voor de Noordwijkse mantelzorgers. Dat is de uitkomst van een evaluatie van de Mantelzorgpas Noordwijk. De pas wordt beter. Er kan meer mee. En meer bedrijven doen straks mee want het aantal winkels en organisaties wordt uitgebreid.

Evaluatie

Naar aanleiding van de evaluatie van de Mantelzorgpas Noordwijk heeft de gemeente verbeteringen doorgevoerd. Mantelzorgers krijgen in 2017 een tegoed van € 125,- op de pas. Ook kunnen ze met hun pas bij meer adressen terecht, want het aantal winkels en organisaties wordt uitgebreid. En de aanvraagprocedure is vereenvoudigd.

Uitkomst enquête

Dit voorjaar heeft de gemeente een enquête gehouden onder de mantelzorgpashouders. Zij gaven aan - in grote meerderheid – zich gewaardeerd te voelen door deze vorm van een jaarlijkse blijk van waardering door de gemeente. Ook scoort de mantelzorgpas goed wat betreft gebruik (94%) en de communicatie.  Het gemiddeld ‘rapportcijfer’: een overtuigende 8.

Ruimte voor verbetering

Toch is er ruimte voor verbetering, zo blijkt uit de enquête. Zo geeft 36% van de respondenten aan graag bij meer winkels te willen kunnen afrekenen. Daarnaast zou een hoger tegoed op de mantelzorgpas in goede aarde vallen. Het college van burgemeester en wethouders heeft met ondersteuning van de adviesraad Sociaal Domein besloten om aan deze wensen tegemoet te komen.

Online een nieuwe waardering aanvragen

Bestaande mantelzorgpashouders kunnen online een nieuwe waardering aanvragen en de inschrijfperiode is verlengd. Voor het kalenderjaar 2017 opent de inschrijving op 15 augustus, maar vanaf 2018 is aanvragen al vanaf 1 april mogelijk. Met de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure hoopt de gemeente dat meer mantelzorgers de pas aanvragen.

Meer mantelzorgers bereiken

De gemeente streeft ernaar meer mantelzorgers te bereiken, zodat het ondersteuningsaanbod van het Steunpunt Mantelzorg voor meer mantelzorgers zichtbaar wordt. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Noordwijk neemt in het Noordwijkse netwerk een belangrijke positie in: hét adres voor de ruim 700 Noordwijkse mantelzorgers voor informatie, ondersteuning en diverse bijeenkomsten.

Heel Noordwijk laat het merken

Zorgwethouder Marie José Fles: “Ik ben erg blij met de uitkomsten van de enquête. De Mantelzorgpas Noordwijk doet precies wat hij doen moet: onze mantelzorgers laten merken dat we hen waarderen en hen willen bedanken voor hun inzet. Ik vind het ook ongelooflijk fijn dat Noordwijkse winkeliers en organisaties mee doen aan de pas. Dat onze waardering breed wordt uitgedragen. Dat past in de ontwikkelingen. Iedereen krijgt met mantelzorg te maken. We staan er met elkaar voor. En het is goed dat we met de mantelzorgpas onze waardering op gepaste wijze laten merken.”