Lintjesregen 2017

Dit item is verlopen op 26-10-2017.

Altijd weer een feestelijk moment. En wat regende het lintjes dit jaar! Wie kregen er woensdag 26 april 2017 een koninklijke onderscheiding? Hieronder staan ze vermeld. Waarin ze benoemd zijn. En waarom.

Benoemde personen voor een lintje

Van links naar rechts: Marian van Bohemen-Meijer, Joop Beugelsdijk, Ruud van den Berg, Pieter van den Brink, burgemeester Jan Rijpstra, Thomas Steenvoorden, Cora Vliet Vlieland-de Wit en Sjaak Wijnands.

Thomas Steenvoorden, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Steenvoorden is sinds 1 februari 1989 tot heden actief als vrijwilliger van het reddingstation van de KNRM. Hij is begonnen als helper aan de wal van de zogenoemde lijnwerp en wipperploeg van de toenmalige strandreddingsboot De Kurt Carlsen. Reeds na 1 jaar promoveerde hij tot opstapper. In januari 1993 werd hij aangesteld als plaatsvervangend schipper op de nieuwe reddingsboot De Valentijn en op 1 juni 2000 werd hij schipper. Deze functie bekleedt hij nog steeds met veel inzet, enthousiasme en met veel kunde op de huidige reddingsboot De Paul Johannes. Hij heeft thans deelgenomen aan 250 acties, waarbij 128 mensen veilig aan wal werden geholpen.

Sjaak Wijnands, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wijnands heeft zich gedurende een lange periode op een aantal terreinen verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zo is hij sinds 2003 vrijwilliger bij de stichting Kunstklank en vanaf 2011 bij het Cultuur café. Ook was hij vrijwilliger bij voetbalvereniging SJC te Noordwijk (1980 – 2012).

Pieter van den Brink, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van den Brink maakte Noordwijk een stukje veiliger! In diverse activiteiten komt dit tot uitdrukking. Zo was hij medewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Noordwijk. Een taak die hij op bijzondere en bijzonder goede wijze invulling geeft. Daarnaast is hij lid van de KNRM geweest, lid van de veiligheidscommissie van de zeilvereniging en training bij de Noordwijkse IJsclub.

Hans van der Hoeven, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Hoeven ondersteunt als penningmeester van Kunstklank mooie culturele projecten in Noordwijk. Te noemen vallen onder meer de uitvoering 'Vloed' en de uitvoering 'Calorama.. de geheime tuin'. Ook voor het Kleijnkoor en de wijkvereniging De Oude Dorpskern, inclusief daaronder ressorterende organisaties als De Tuinmarkt en de Torenklimcommissie, vervult hij de rol van penningmeester (helaas niet in staat aanwezig te zijn).

Joop Beugelsdijk, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Beugelsdijk heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. De heer Beugelsdijk is sinds 2011 bestuurslid en penningmeester van de unie Katholieke Ouderenbond. Daarvoor was hij werkzaam als financieel adviseur van het toenmalige bestuur. Ongeveer 15 jaar geleden is hij begonnen als pensioendeskundige. Hij was onder meer voorzitter van de CSO commissie Pensioenen. Jaren was hij actief bij College Leeuwenhorst, eerst in het schoolbestuur vanuit de geledingen ouders, na een aantal fusies in de jaren ’80 voorzitter in het bredere bestuur. In de jaren '80 en '90 was hij onder meer penningmeester van de Noordwijkse woningbouw en penningmeester voor de katholieke woningstichting.

Ruud van den Berg (Heemstede), benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van den Berg is sinds 1977 als bestuurslid (secretaris/penningmeester) en vrijwilliger actief bij Radio Norvicus in Noordwijk. Norvicus verzorgt radioprogramma's voor de 136 bewoners van verzorgingshuis 'Jeroen' in Noordwijk. Daarnaast heeft Radio Norvicus in het verleden ook programma's gemaakt voor andere huizen. Hij presenteert, programmeert en redigeert de programma's.

Marian van Bohemen-Meijer, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Bohemen is al sinds lange tijd (1986) vrijwillig actief op vele gebieden. Zo is zij bestuurslid van de Zonnebloem, afdeling Noordwijk geweest, actief als vrijwilliger bij KWF kankerbestrijding afdeling Noordwijk en wijkvereniging De Oude Dorpskern. Tevens is als initiator/ organisator betrokken bij vele evenementen als de Samenloop voor Hoop, Allerzielen in het Licht en de muzikale kerstwandeling.

Cora Vliet Vlieland-de Wit, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Vliet Vlieland zet zich al jaren zeer actief in als vrijwilliger op vele fronten. Zo is zij actief binnen de Noordwijkse politiek, voorzitter van de Stichting Huurderbelangen Noordwijk, zeer actief binnen de katholieke parochie, voorzitter van de cliëntenraad van Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak en suppoost bij museum Noordwijk. Steeds weer spreekt hieruit haar grote sociale hart voor met name de minder bedeelden.