Kinderen in hoofdrol baanbrekend onderzoek

Dit item is verlopen op 27-04-2017.

8-11 jarigen uitrusten met technologie die in samenwerking met de European Space Agency is ontwikkeld. In Noordwijk doen ze het. Kinderen bouwen met topsporttechnologie aan een eigen beweegprofiel.

Kinderen in hoofdrol baanbrekend onderzoek

De stap van de European Space Agency (ESA) naar de Noordwijkse jeugd is klein. De grootse onderzoeks- en testfaciliteit van de Europese ruimtevaart ligt in Noordwijk om de hoek. Een Startup die uit de ESA Business Incubator komt vindt gemakkelijk zijn weg.

JOHAN Sports Noordwijkse startup

Topsporttechnologieën zijn nog erg onbekend bij het grote publiek: de trackers en de bijbehorende technologie van JOHAN Sports. Een Noordwijks bedrijf overigens. Topsporters gebruiken ze al. Ze verbeteren er hun prestaties mee. Maar kun je het ook gebruiken voor andere doelgroepen? Bijvoorbeeld om te kijken of leerlingen voldoende bewegen?

De Nederlandse Beweegnorm

Onderzoeker Nadine Eggink (gemeente Noordwijk) laat in Noordwijk het laatste snufje technologie los op basisscholieren: 6-8 jarigen, 8-10 jarigen en een van 10-12 jarigen. Ze wil zien of de Noordwijkse basisschoolleerlingen voldoen aan de Nederlandse Beweegnorm. Iedere dag één uur bewegen, buiten eventuele sportactiviteiten om.

Medewerking van 3 basisscholen

Nadine Eggink en Hidde van der Eijk (van JOHAN Sports) hebben de basisscholen benaderd en bereid gevonden mee te doen. Er worden dit schooljaar drie metingen gehouden op drie verschillende scholen in Noordwijk: CBS Wakersduin (hierboven op de foto), Zeehonk en Witte School.

De metingen registeren alle bewegingen

Tijdens de metingen dragen de kinderen een hesje met een tracker. De hesjes worden de hele week gedragen behalve tijdens de lessen en tijdens het slapen. De software in de tracker meet heel nauwkeurig al hun bewegingen en hoe hun lijf zich daarbij inspant. Na afloop van de proef krijgen de kinderen en de ouders een heel nauwkeurig beeld van hoe het kind beweegt en wat de intensiteit ervan is: het bewegingsprofiel.

Interessante stage bij sportieve gemeente

De uitkomsten van Eggink’s onderzoek kunnen ook door de gemeente gebruikt worden om het sportbeleid of het jeugdgezondheidsbeleid sterker te maken. De gemeente investeert veel in sport en sportfaciliteiten en verdiende op de combinatie ‘Sport en Sociale Zaken’ onlangs de eretitel ‘Beste Sportinitiatief 2015-2016’.

Bewegingsprofiel is basis voor persoonlijk advies

De basis voor lichamelijke opvoeding en bewegingsadviezen moeten data zijn die betrouwbaar uitsluitsel geven. Dan kan iedereen gerichte hoogstpersoonlijke adviezen te geven. Exact toegesneden op de persoon die het betreft.