Kapwerkzaamheden op oud terrein Bollenbad

Dit item is verlopen op 26-05-2017.

Op het terrein waar vroeger het zwembad Bollenbad stond, bouwt projectontwikkelaar Heijmans een nieuwe wijk met woningen en appartementen. Naar verwachting start de bouw daarvan in het voorjaar van 2018. De begroeiing wordt zo veel als mogelijk behouden in dit nieuwe plan. Vooral de steilrand die kenmerkend is voor het landschap vormt een belangrijk element.

Kappen van bomen

In de voorbereiding op het bouwrijp maken van het terrein is het echter onvermijdelijk dat de 300 bomen op het terrein worden gekapt. Vanaf maandag 9 januari 2017 wordt daarom begonnen met de kapwerkzaamheden. Die duren enkele weken. De vergunning voor het kappen is eind augustus 2016 verleend. De omwonenden zijn ge├»nformeerd over de start van de werkzaamheden. Bij de planning van de werkzaamheden is rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels die op het terrein nestelen.

Nieuwe bomen planten

Natuurlijk geldt er een plicht om nieuwe bomen te planten. Dat wordt gedaan in de nieuwe wijk en in het nabij gelegen landschapspark. De bomen die nu op het terrein staan, zijn bekeken en zijn niet geschikt om daarvoor te gebruiken. 

Links