Kap kastanjes Gooweg-Van de Mortelstraat

Dit item is verlopen op 13-12-2017.

De gemeente bereidt de kap voor van enkele grote paardenkastanjes aan de Gooweg. Noordwijk Binnen. Voor de katholieke begraafplaats. De gemeente is van plan nieuwe bomen terug te planten.

Eerste werkzaamheden

Dinsdagochtend 20 juni 2017, rond de klok van 9:00 uur, starten de werkzaamheden. Gericht op de kap van 1 boom en het snoeien van 3 paardenkastanjes. Is er een begrafenis, wordt er niet gewerkt. Uiteraard.

Gezondheid volgen

De gemeente volgt de gezondheid van de bomen al jaren. Bij elke inspectie blijken ze er op achteruit te gaan. Steeds schat de gemeente daarbij het risico voor de weggebruikers in, want de bomen staan zo goed als op de weg. 

Snel ingrijpen noodzakelijk

Tijdens de laatste inspectie bleek dat één boom er slecht aan toe is. Het gaat om de eerste boom aan de Gooweg, gezien vanaf het voormalig Zilveren Kruisgebouw. 

Gevaar voor het verkeer

Er is een direct gevaar voor het verkeer. Het risico op het uitbreken van takken of het omwaaien van de boom is onaanvaardbaar groot geworden. De storm in juni overleefde hij ternauwernood.

Later dit jaar kappen 

De gemeente snoeit de andere 3 paardenkastanjes. Ook deze bomen zijn er slecht aan toe, onder meer door de aanwezigheid van de gevreesde kastanjebloedingsziekte

Nu geen takken op de weg

Nu snoeien voorkomt onveilige situaties. Losgebroken takken op de weg. Later dit jaar volgt kap. De exacte datum moet de gemeente nog bepalen. 

Mooie bomen met een belangrijke rol

De nieuwe bomen moeten binnen afzienbare tijd het beeldbepalende karakter van de paardenkastanjes gaan overnemen. 

Samen zorgen voor nieuwe bomen

Ter plekke is er niet veel plaats voor de nieuwe bomen. De gemeente gaat daarom met de begraafplaats in gesprek over de nieuwe plantlocaties. Er is een gedeeld belang.

Sfeervolle bijdragen

Ook de nieuw bomen leveren een groene en natuurlijke bijdrage aan het sfeervolle dorpscentrum Noordwijk Binnen. En het schitterende, authentieke karakter van de begraafplaats.