Jaarstukken 2016 ter inzage

Dit item is verlopen op 06-07-2017.

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016, liggen vanaf woensdag 21 juni 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording van de programma’s en de gemaakte plannen voor 2016, waarbij wordt aangegeven of deze overeenkomstig de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd.

De jaarrekening omvat de budgettaire verantwoording van het college van burgemeester en wethouders over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven, verwerkt in de programmarekening en de balans. Tevens zijn bijgevoegd de accountantsverklaring, welke aan de jaarrekening is toegevoegd, en het verslag van bevindingen van de accountant ten aanzien van de jaarrekening. 

De jaarstukken, die tegen betaling verkrijgbaar zijn op het gemeentehuis, worden besproken in de openbare vergadering van de gemeenteraad van donderdag 6 juli 2017.