Inventarisatie ‘hondenborden’

Dit item is verlopen op 20-12-2017.

Alle borden in Noordwijk die met honden te maken hebben zijn geïnventariseerd. Waar staan ze? Hoe zien ze eruit? Klopt het met de regels? Het overzicht laat het zien.

Aanleiding

De inventarisatie is gemaakt naar aanleiding van 3 aangezegde strafbeschikkingen in januari jl. op het pad langs de Noordwijkse school en de onduidelijkheid die vervolgens verschillende borden in het dorp opriepen bij diverse bewoners. De gemeenteraad wilde vervolgens duidelijkheid.

Toezegging

In de raadsvergadering van donderdag 2 februari 2017 zegde burgemeester Jan Rijpstra de inventarisatie van de Noordwijkse hondenborden toe. Hij heeft handhaving in de portefeuille. Deze week heeft hij de gemeenteraad de resultaten van de rondgang langs de borden gestuurd.

Plan van aanpak

Het hondenbeleid behoeft verbetering. Bij de inventarisatie zit een plan van aanpak. De hoofdlijn: eerst duidelijkheid en juridische verankering. Dat betekent onder meer: alle verbodsbordjes buiten de speelplaatsen verwijderen e.d. zoals genoemd in de APV artikel 2:57 lid 1 a. Op die speelplaatsen zijn honden taboe.

Raad aan zet

De collegebrief staat op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad van donderdag 6 juli. De raad kan naar aanleiding hiervan de inventarisatie en de voorgestelde acties bespreken. Afhankelijk van het verloop volgt een periode waarin verschillende acties uitgevoerd worden.

Link