Integriteitsonderzoek

Dit item is verlopen op 22-02-2018.

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten voert de komende weken een intern integriteitsonderzoek uit in de Noordwijkse ambtelijke organisatie. De aanleiding: de vele fouten die gemaakt zijn bij de actualisatie van het bestemmingsplan Zeewaardig.

Fouten

De verschillen tussen het oude en het nieuwe bestemmingsplan zijn opgespoord door bureau Tonnaer. Het bleken er veel te zijn. Eén van de conclusies was dat de fouten vermoedelijk zijn ontstaan door onzorgvuldigheid in de controles van de ambtelijke organisatie en dat er vooralsnog geen sprake was van doelbewust handelen. De constateringen van Tonnaer leidden desalniettemin tot commotie in de kustgemeente. Met name in het kustgebied zijn er veel projectontwikkelingsplannen voorbereid. Precies in het gebied dat samenvalt met het plangebied van het bestemmingsplan.

Integriteit 

Burgemeester Jan Rijpstra vindt een nader onderzoek nu dringend nodig. Als portefeuillehouder Integriteit wil hij met name laten uitzoeken of de integriteit van de organisatie in het geding is geweest. Hij is dan ook bestuurlijk opdrachtgever van het onderzoek. Hij heeft inmiddels de fractievoorzitters over de komst van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) geïnformeerd. De Noordwijkse politiek vindt het goed dat het onderzoek wordt gehouden. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de nog 10 resterende, onverklaarbare verschillen. De onderzoeksvraag luidt: hoe hebben deze geconstateerde onverklaarbare verschillen kunnen ontstaan? 

Links