Herontwikkeling De Grent. Eerste stap gezet

Dit item is verlopen op 19-07-2017.

Het actieprogramma dat de herontwikkeling van De Grent in Noordwijk aanjaagt is gereed. De inbreng van ‘de markt’ is echter onontbeerlijk. Daarover steken partijen binnenkort de koppen bij elkaar.

Rijke historie

Het uitgaansgebied De Grent kent een rijke historie. Wie ging er vroeger niet stappen? Het gebied zit de laatste tijd in een neerwaartse spiraal. Het aantal bezoekers loopt terug. Er doet zich leegstand voor. Genoeg aanleiding voor de gemeente Noordwijk om de handen uit de mouwen te steken.

Samen aan de slag

Samen met het bureau APPM management consultants is de gemeente in gesprek gegaan met de eigenaren, ondernemers en andere betrokkenen, waarvan velen hun sporen hebben verdiend op De Grent. Hoe ervaren zij de huidige situatie? Welke ideeën leven bij hen om De Grent duurzaam vitaal en levend te houden? Hoe komen zij samen in beweging?

Goed bezocht Idee Café

Naast individuele gesprekken, is er eind oktober 2016 een Idee Café gehouden waarvoor alle betrokkenen waren uitgenodigd. In ronde tafelgesprekken zijn ideeën uitgewisseld. Is gezamenlijk gedroomd over de toekomst van De Grent. Het was een goed bezocht café. Het bruiste.

Met een actieprogramma als resultaat

Het Idee Café heeft geresulteerd in het Actieprogramma 2017 – Aan de slag met De Grent. In het actieprogramma wordt een voorzet gegeven voor mogelijke acties op de korte en lange termijn. Het actieprogramma kan een eerste stap zijn in de herontwikkeling van De Grent. Maar er is meer nodig.

Co-creatie en cofinanciering

Wethouder Hans Bakker benadrukt dat nu de markt aan zet is. “Daar zit de kennis en kunde. De drive. De ondernemerszin. De grote uitdaging is: hoe kunnen betrokkenen met elkaar in co-creatie èn cofinanciering komen tot een herontwikkeling van De Grent? Daarom gaan we eind januari met de pandeigenaren verkennen hoe het nu verder gaat met dit traject. Het Actieprogramma 2017 – Aan de slag met De Grent is daarvoor de eerste bouwsteen.”

Link