Help mee kinderen te bereiken die opgroeien in armoede

Dit item is verlopen op 04-03-2018.

Toeslagen en regelingen genoeg. Maar ze komen niet bij de groepen waarvoor ze bestemd zijn. Daarom deze vraag: helpt u mee kinderen die opgroeien in armoede te bereiken? En dan met name die kinderen waarvan de ouders een inkomen verdienen tot 120% van de bijstandsnorm.

Onderzoek wijst het keer op keer uit

De gemeente Noordwijk weet dat de ouders die financieel moeilijk rondkomen vaak niet profiteren van de bestaande toeslagen en jeugdvoorzieningen zoals voor sport en cultuur. Onderzoek wijst het keer op keer uit. Het effect. Gemeente Noordwijk licht voor over regelingen en verwijst door. Maar dit heeft onvoldoende effect.

Het kortste end

Mensen met de laagste inkomens maken nauwelijks gebruik van toeslagen en gemeentelijke voorzieningen, waarbij kinderen een verjaardagsfeestje, voetbalschoenen, kleding, sport- of muziekles aangeboden krijgen. Ze kennen de regelingen onvoldoende. Denken vaak ten onrechte dat ze verplicht zijn tot terugbetaling. De gevolgen: hun kinderen doen niet mee. Ze lopen het risico op een sociaal isolement, slechtere leerprestaties en probleemgedrag. De gevolgen tekenen hen voor de rest van hun leven. 

We doen een beroep op u

De scholen, de buren en de werkgevers kunnen meehelpen. Dat kan door ouders te wijzen op de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden, bijvoorbeeld naar de gemeentelijke Doe mee regelingen

Er zijn bijdragen om mee te doen

Meehelpen kan ook door ouders te vertellen van de bestaande bijdragen om hun kinderen mee te laten doen aan sport (een bijdrage van 225 euro per kind per jaar) of voor lessen op kunst en cultuurgebied (een bedrag van 450 euro per kind per jaar). De sport- en cultuurregeling staat klaar. Eenvoudig te regelen via de school of het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Nuttige websites

Meehelpen kan ook door ze te wijzen op de website van het Jeugdsportfonds Zuid-Holland of de website van het Jeugdcultuurfonds

Kom langs bij Lokaal Loket Noordwijk

Ook kunnen ouders langskomen op het gemeentehuis. Ze kunnen een afspraak maken met een medewerker van het Lokaal Loket. De medewerker geeft hen graag een goed advies over de mogelijkheden. Op werkdagen kunt u zonder afspraak terecht tussen 8:30 en 12:30 uur. Het lokaal loket is gevestigd in het gemeentehuis, Voorstraat 42.

Samen de schouders er onder

Gemeente Noordwijk helpt graag mee om de armoede te bestrijden onder kinderen. U ook?