HartVeilig Wonen Noordwijk

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Noordwijk zoekt Noordwijkers voor het project HartVeilig Wonen. Een landelijk initiatief. Steeds meer gemeenten haken aan. Burgerhulpverlening bij een hartstilstand staat centraal. In Noordwijk is de kickoff dinsdag 3 april 2018.

Een missie - Twee doelen

De gemeente promoot het project. Het doel. Voldoende burgerhulpverleners die levensreddend kunnen optreden als een Noordwijker getroffen wordt door een hartstilstand. Maar er is meer nodig. De gemeente is tevens op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld.

Hart voor de medemens

Bij Hartveilig Wonen draait het om burgerhulpverlener. Mensen die zich inzetten voor hun dorpsgenoten. Het werkt zo. Bij een hartstilstand krijgen de beschikbare vrijwilligers in een straal van duizend meter rondom de calamiteit bericht. Hoeveel vrijwilligers een oproep krijgen, is afhankelijk van de beschikbaarheid die de vrijwilligers hebben opgegeven. Gealarmeerde vrijwilligers worden gevraagd te reageren op de oproep. Zijn er meer dan vier vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, dan wordt de vijfde persoon die zich meldt automatisch aangegeven dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat er teveel mensen rondom het slachtoffer staan. Zaak is om zoveel mogelijk AED’s beschikbaar te krijgen. De instrumenten die onontbeerlijk zijn. Meer over het project lees je op de website van HartVeilig Wonen.

Kort en goed

  • startbijeenkomst Hartveilig Wonen
  • dinsdag 3 april 2018, 19:30 uur - 21:30 uur
  • ’t Trefpunt, Schoolstraat 2, in Noordwijk
  • voor iedereen die in de gemeente Noordwijk woont of werkt