Gemeenteraad bereidt vaststelling Omgevingsvisie 2030 voor

Dit item is verlopen op 01-09-2017.

Op 29 augustus 2017 behandelt de Noordwijkse gemeenteraad de Omgevingsvisie 2030 en de Nota van beantwoording zienswijzen.

Vele waardevolle zienswijzenLogo 7 sterren kustplaats

Van Rijkswaterstaat tot de Noordwijkse Ondernemers Vereniging en van de gemeente Katwijk tot de Sea Yacht Club Noordwijk. Wie reageerden er eigenlijk niet op de ontwerp Omgevingsvisie 2030? In totaal werden 27 zienswijzen ontvangen op dit zeer belangrijke document. De visie legt namelijk de basis voor de toekomst van Noordwijk als energieke 7-Sterren Kustplaats. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is binnen de visie een belangrijk speerpunt. Zo reageerde de gemeente positief op een pleidooi van een betrokken burger voor een duurzaamheidscentrum in Noordwijk aan Zee. Aan de uitvoering moet echter nog gewerkt worden. 

Adviesraden

Twee belangrijke adviesraden brachten ook hun advies uit. Zo complimenteerde de Adviesraad voor Natuur, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen de gemeente Noordwijk met de totstandkoming van de visie, maar was zij ook kritisch, bijvoorbeeld over mogelijke nieuwe parkeergarages. 

Uitstekende bereikbaarheid Noordwijk

Een uitstekende bereikbaarheid van Noordwijk aan Zee is echter essentieel, aldus de gemeente. Nieuwe parkeergarages kunnen, ook met de verwachte toename van elektrische auto’s, een oplossing betekenen voor de huidige parkeerdruk.   

“Denk mee, doe meer”-aanpak

Bij de raadsvergadering van 21 september 2017 wordt de visie definitief vastgesteld. Daarmee rondt Noordwijk met veel tevredenheid een lang traject af. Veel mensen en organisaties hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de visie. Het was een goed voorbeeld van “denk mee, doe meer”. En met de komst van de Omgevingsvisie wordt burgerparticipatie nog belangrijker. 

Energieke 7-Sterren Kustplaats 

De visie geeft focus aan iedereen die mee wil bouwen aan de toekomst van Noordwijk als 7-Sterren Kustplaats: de energieke samenleving, geweldige sportmogelijkheden, sfeervolle dorpscentra, aantrekkelijke leefomgeving, rijke natuur, uitstekende bereikbaarheid en veelzijdige economie en toerisme. Deze zeven sterren zullen ook na de fusie het vertrekpunt zijn. 

Volg live

De vergadering is live te volgen via Bollenstreek Omroep of via twitter @raadnoordwijk.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de gemeenteraad.

Inspreken

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Aanmelden kan tot 24 uur voor het begin van de vergadering per email: griffie@noordwijk.nl of telefonisch (071) 36 60 429.