Gemeente stuurt aan op sloop voormalige manege

Dit item is verlopen op 05-09-2018.

Veel is er niet meer van over. De voormalige manege Meeuwenoord aan de Northgodreef stond in de nacht van 3 op 4 maart 2018 opnieuw in brand. Voor de derde keer in iets meer dan 2 jaar.

Drie maal is scheepsrecht

Voor wat betreft de gemeente Noordwijk is het drie maal scheepsrecht. De gemeente heeft inmiddels contact gezocht met de eigenaar van het pand en hem verzocht de locatie gereguleerd te saneren en te slopen. Nodig vanwege de aanwezigheid van asbest. Hij is niet bereid de knip er voor te trekken, zo bleek uit de eerste contacten.

Wat maatschappelijk wenselijk is

Niemand is tegen de sanering en de sloop. De locatie is een doorn in het oog. Maar tussen wat maatschappelijk wenselijk is, en wat juridisch mogelijk is, zit een kloof. Het heeft te maken met wie de eigenaar is van het pand. De gemeente mag niet zo maar de sanering en de sloop op zich nemen. Dat is aan de eigenaar. Maar die maakt geen aanstalten.

Onder de rechter

De gemeente heeft eerder al actie ondernomen om de sanering en de sloop juridisch af te dwingen. Naar aanleiding van de brand van april 2017 heeft de gemeente de eigenaar een last onder dwangsom opgelegd. Een zwaar middel om het opruimen van de uitgebrande paardenruïne af te dwingen. Hier heeft de juridisch eigenaar echter bezwaar op gemaakt. De zaak is inmiddels onder de rechter.

Lokt brandstichting uit

Burgemeester Jan Rijpstra heeft geen zin om de uitkomst van deze rechtszaak af te wachten. Wat hem betreft is de maat nu vol: “We zijn bijna een jaar bezig om de eigenaar aan te zetten om op een fatsoenlijke manier de locatie te saneren en slopen. Dat is echt nodig. De locatie lokt brandstichting uit, zo blijkt. Met elke keer alle risico’s van dien voor mensen, dieren en de natuur.

Eerste stap gezet

“Ik stuur aan op een spoedige sanering en sloop. Ik laat dit voorbereiden. Deze week nog volgt een schouw voor een bouwkundig constateringsrapport. De eerste concrete stap.”