Gemeente beëindigt samenwerking KondorWessels/Bever Holding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Noordwijk op de hoogte gesteld van de beeindiging van de samenwerking met KondorWessels/Bever Holding.

Samenwerken aan Noordwijks Hoogtij

De inzet van de Noordwijkse bestuurders was vanaf het begin gericht op samenwerking. De brief brengt de intentie nog eens goed in herinnering.

“Zoals u weet is ons college sinds begin 2016 in gesprek met KondorWessels over diverse locaties in Noordwijk, waaronder het Gat van Palace, het Vuurtorenplein en de manege aan de Northgodreef. KondorWessels was ons aanspreekpunt namens de grondeigenaar. In deze
periode zijn diverse mogelijkheden verkend en zijn diverse ontwerpen voor verschillende locaties gemaakt. Onze inzet was altijd om te komen tot een compleet integraal plan voor alle locaties, waarbij kwaliteit het eerste uitgangspunt was. Voor een aantal locaties heeft KondorWessels ook goede aanzetten en inzichten gegeven voor een toekomstige ontwikkeling, waardoor het vertrouwen ontstond dat we gezamenlijk konden komen tot goede en mooie plannen”, zo start collegebrief aan de gemeenteraad over de beëindiging. 

Geen noemenswaardige stappen

Van die insteek is weinig over. “Wij krijgen de indruk dat u dan wel de grondeigenaar vooral op kwantiteit en maximalisatie insteekt, terwijl wij nadrukkelijk kiezen voor het optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit. Wij vinden het niet verantwoord (nog) meer m2 vloeroppervlakte toe te voegen, omdat dat ten koste gaat van de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Een aantal van de conceptplannen heeft ons inziens de potentie en (de aanzet tot) de gewenste kwaliteit op belangrijke locaties en deze kunnen leiden tot een toegevoegde waarde voor Noordwijk. Wij constateren bovendien dat er sinds november 2017 geen noemenswaardige stappen meer door u gezet zijn. Wij begrijpen dat dit mogelijks (deels) komt door het overlijden van de heer Wessels. Desalniettemin zijn wij van mening dat het gebrek aan inspanning te lang duurt”, meldt het college in de brief aan KondorWessels die als bijlage meegestuurd is aan de gemeenteraad. 

Gemeente voorop bij ontwikkeling Vuurtoren

Dit betekent dat wij nu het voortouw zullen gaan nemen in de ontwikkeling van het Vuurtorenplein (gezien onze grondpositie) op basis van de schetsplannen. Uiteraard zullen wij uw raad hierover informeren en hierin betrekken.