Gemeente aan de slag met snippergroen

Dit item is verlopen op 24-02-2017.

Het project Snippergroen heeft als doel afspraken te maken over het gebruik van gemeentegrond om rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen. Voor iedereen in Noordwijk gelden dezelfde regels. Met de uitvoering van dit project geeft het college invulling aan de wens uit de Coalitiekoers 2014-2018: Denk mee. Doe meer! om dit project op te pakken. Stroken openbare gemeentegrond die grenzen aan tuin, huis of grond van bewoners kunnen onder bepaalde voorwaarden gekocht worden.

Wijk voor wijk aan de slag

Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd. Ook de buitengebieden komen aan bod. We starten in het Duinpark. Op maandag 7 november 2016 is een informatieavond voor betrokkenen en geïnteresseerden uit de wijk.

Gemeentegrond nog niet in gebruik, maar wel belangstelling

Het gaat daarbij niet alleen om snippergroen dat al in gebruik is zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Ook inwoners die interesse hebben in een stuk aangrenzende gemeentegrond kunnen dit kenbaar maken bij de gemeente. Aankoop van gemeentegrond is niet in alle gevallen mogelijk; de gemeente beoordeelt elke situatie afzonderlijk. Er wordt onder andere gekeken naar de kabels en leidingen in de grond en de verkeersveiligheid.

Informatieavond Duinpark: maandag 7 november 2016

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Elke fase start met een algemene informatieavond. Betrokken bewoners en geïnteresseerden zijn per brief uitgenodigd. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op maandag 7 november 2016 vindt in woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak de eerste informatieavond plaats. De avond start met een korte algemene presentatie over Snippergroen. Er wordt tijdens de avond niet ingegaan op persoonlijke situaties. Wel is er uiteraard de mogelijkheid om algemene vragen te stellen. De avond start om 19:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Meer informatie