Geld voor haalbaarheidsstudie geen ongeoorloofde staatssteun

Dit item is verlopen op 11-01-2018.

Noordwijk heeft veel plannen voor de kustzone. Een prominente plek in de plannen voor Noordwijk aan Zee nemen de parkeeroplossingen in. 

Haalbaarheid in kaart brengen

Zijn deze parkeeroplossingen haalbaar? En: Hoe verhouden ze zich tot de projecten, initiatieven, en andere ideeën? De gemeente wil geld beschikbaar stellen om dat uit te zoeken. Donderdag 15 juni 2017 werd het besproken tijdens de raadsvergadering. 

Veel geld nodig voor haalbaarheidsonderzoek

Aan de raad werd gevraagd om een voorbereidingskrediet van € 250.000,- beschikbaar te stellen. In het bijzonder om twee opties voor een integrale parkeeroplossing op haalbaarheid te onderzoeken. Het gaat om:

  • een grootschalige parkeergarage in het duin inclusief compensatie maaiveldparkeren projectlocaties en daarnaast ieder project een eigen garage voor  nieuwbouw (optie A)
  • Ieder project een eigen garage voor nieuwbouw en compensatie huidig  maaiveld parkeren, met aanvullend de locatie Schoolstraat ter compensatie (optie B).

Extra controle of het mag

Maar hoe zit het? Is het gevraagde voorbereidingskrediet voor de ontwikkelstrategie Noordwijk aan Zee, en dan in het bijzonder voor het bepalen van de haalbaarheid van de parkeeroplossingen, misschien ongeoorloofde staatssteun? Dat wil de gemeenteraad weten voordat er groen licht komt voor het verstrekken van dit voorbereidingskrediet. 

Advies geeft uitsluitsel

Die duidelijkheid kwam begin juli. Het college heeft advies ingewonnen en stelde er de gemeenteraad net voor het zomerreces van op de hoogte. Wat blijkt? Er is geen sprake van (verboden) staatssteun, zo luidt het advies. Maar: “het is wel raadzaam de gedurende de voorbereiding de haalbaarheid van de opties te toetsen te toetsen op de staatssteunregels”. 

Link

Documenten