Geen verkiezingen. Wel referendum

Dit item is verlopen op 22-03-2018.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk vanwege de fusie. Wel bereidt de gemeente het raadgevend referendum over de sleepwet voor.

Nieuwe wet

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het wordt in heel Nederland tegelijkertijd gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018. Dat heeft de Kiesraad bekend gemaakt.

Richtinggevend

In gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout zijn er op die dag echter geen gemeenteraadsverkiezingen. Deze zijn verdaagd naar november 2018, vanwege de fusie. Beide gemeenten zullen wel het referendum organiseren. Gemeente Noordwijk moet de kosten nog begroten. Afgaand op een Rijksonderzoek lijkt het verstandig om rekening te houden met een kostenpost van € 53.000,-. Dat was tenminste wat de kustplaats heeft uitgegeven voor het Oekraïne-referendum. Gehouden op 6 april 2016. Alles bij elkaar kostte het organiseren van het Oekraïne-referendum Nederland zo’n 32,3 miljoen euro.

Uiteindelijke uitvoering

Hoe hoog de rekening voor het organiseren van het referendum over de sleepwet voor Noordwijk uiteindelijk uitpakt is erg afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering.