Extra parkeerverboden in De Zuid

Dit item is verlopen op 25-01-2018.
Weg en verkeersbord De Zuid

Vanaf donderdag 27 juli 2017 stelt de gemeente op de wegen in De Zuid aan één zijde extra parkeerverboden in. Het gaat om een tijdelijke maatregel.

Onvoldoende ruimte voor de nood- en hulpdiensten

De wegen in De Zuid worden op zomerse dagen massaal gebruikt om te parkeren, zo blijkt. Weggebruikers houden daarbij onvoldoende rekening met het vrijhouden van een doorgang voor de nood- en hulpdiensten. Dat is onverantwoord, zo vinden de gemeente en de nood- en hulpdiensten.

Straffe maatregelen om te zorgen voor voldoende passeerruimte

De maatregel is tijdelijk en is alleen het resterende strandseizoen van kracht. Door de extra parkeerverboden blijft er voor deze diensten wel voldoende passeerruimte over, zo hopen de gemeente en de nood- en hulpdiensten. De parkeerverboden worden gehandhaafd. 

Gemeente werkt aan kadernota Parkeren Noordwijk

De gemeente kijkt na de zomer of de extra parkeerverboden in De Zuid nuttig zijn geweest. De ervaringen neemt de gemeente mee bij het opstellen van de kadernota Parkeren Noordwijk. Hierin staan de definitieve maatregelen voor het parkeren, onder meer in De Zuid. De verwachting is dat de gemeenteraad deze nota dit najaar kan vaststellen.