Eerste herziening ontwerp-exploitatieplan Offem-Zuid

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

De eerste herziening van het ontwerp-exploitatieplan Offem Zuid is gereed. De gemeente legt dit huishoudboekje van deze veelbelovende bouwlocatie aan de oostkant van Noordwijk de komende weken ter inzage.

Controleerbaar en eerlijk

Dat doet de gemeente omdat de gemeente voor iedereen helder wil handelen aangaande alle opbrengsten en uitgaven. Controleerbaar ook. Het huishoudboekje dient namelijk een duidelijk doel. Komen tot een eerlijke verdeling van alle kosten en baten tussen de verschillende grondeigenaren in het hele gebied van Offem Zuid. Toch zo’n 27 hectare.

Waar vind je het stuk?

Wil je het ontwerp-exploitatieplan Offem Zuid raadplegen. Het ligt ter inzage op het gemeentehuis. Hou rekening met de openingstijden als je wilt langskomen. Je vindt het plan ook op de landelijke website. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0575.EPOZherziening1-ON01.

De periode waarin je kunt reageren

Wie wil, kan op het ontwerp-exploitatieplan Offem Zuid reageren. Een officiële zienswijze indienen heet dat. Het kan van woensdag 6 december tot en met woensdag 17 januari 2018. Er gelden overigens speciale regels voor het indienen van een zienswijze. Het mondeling indienen van je zienswijze gebeurt op afspraak. Neem daarvoor contact op met het projectteam Offem Zuid.