Eerste 18 sociale koopwoningen Offem Zuid beschikbaar

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

De ontwikkelaar heeft de prijzen van de eerste 113 woningen op Offem Zuid bekend gemaakt. Onder deze 113 woningen zijn 18 sociale koopwoningen met een vrij op naam prijs van maximaal € 200.000,-. Aan de verkoop van deze sociale koopwoningen zijn door de gemeente Noordwijk voorwaarden verbonden. Logisch, want die woningen moeten natuurlijk in handen komen van de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

Sociale koopwoningen aan voorwaarden verbonden

De voorwaarden voor de verkoop van de 18 sociale koopwoningen heeft de gemeente Noordwijk vastgelegd in de Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2017. In deze verordening is een maximaal verzamelinkomen opgenomen en een volgorde in toewijzing. Kort gezegd komt het neer op het volgende: 

  1. De 1e groep die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning zijn huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.000,- en die daarbij een sociale huurwoning van de Noordwijkse Woningstichting achterlaten.
  2. Als de verkoop van de woningen aan huishoudens uit de eerste groep niet lukt komen huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.000,- die een zelfstandige huurwoning in Noordwijk achterlaten en minimaal een jaar woonachtig zijn in de achter te laten huurwoning in aanmerking.
  3. Mocht de verkoop aan de 2e groep ook niet lukken dan komen alle andere huishoudens met een verzamelinkomen van € 45.000,- in aanmerking.

Sociale koopwoning voor 5 jaar

Ook goed om te weten. De 18 sociale koopwoningen worden voor een periode van 5 jaar als sociale koopwoning aangemerkt. Dat betekent dat de woning voor niet meer dan € 200.000,- (door)verkocht mag worden en de verkoop alleen mag plaatsvinden aan personen die vallen in de hierboven genoemde 3 doelgroepen.

Zie ook