Door met successen van jubileumjaar

Dit item is verlopen op 19-06-2017.

Het jubileumjaar 150 jaar badplaats Noordwijk is op zaterdagavond 10 december 2016 afgesloten. Met een feestelijke bijeenkomst voor de vele vrijwilligers op het Lindenplein in Noordwijk. Noordwijk kijkt terug op een feestelijk 2016. Het was een jaar van omkijken. Natuurlijk. Maar vooral ook van vooruit kijken. Boven alles was het een jaar van grote en kleine evenementen, die met elkaar de trots, de spirit en de kansen van de badplaats hebben getoond.

Ruim 40 uiteenlopende evenementen en diverse activiteiten

Er is veel georganiseerd. Het jubileumjaar kende ruim 40 uiteenlopende evenementen en diverse activiteiten. Ze pasten allemaal binnen de thematische invulling van de viering van 150 jaar badplaats: natuur, cultuur, sport, lucht- en ruimtevaart en toerisme. Steeds werd een kant van Noordwijk belicht. Vanuit de gemeente werd een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. € 150.000,-. De doelstelling: een levendig jaarrond-evenementenprogramma moet Noordwijk extra aantrekkelijk maken voor bezoekers. Daarnaast zullen speciaal op de Noordwijkers gerichte festiviteiten en initiatieven worden gestimuleerd. De gemeente ondersteunt deze initiatieven door de subsidieregeling Evenementenprogrammering 150 jaar badplaats’.

Samenwerken voorop

Tijdens het jubileumjaar werkte de gemeente Noordwijk samen met stichting SEIN en diverse verenigingen en stichtingen binnen Noordwijk om de diverse evenementen en activiteiten te organiseren. Niet alleen de vele vrijwilligers en verenigingen maakten dit mogelijk maar ook de sponsoring van het Noordwijks bedrijfsleven dat dit jaar bereid was het subsidiebedrag vanuit de gemeente ruim te evenaren. Het samenwerken bracht veel goeds. Het leverde een verhoogde naamsbekendheid op, een aangescherpte merkbeleving en enorm veel media exposure. Iedereen heeft weer eens op een positieve manier Noordwijk op het netvlies gekregen, maar ook de Noordwijkse economie heeft van dit jubileum kunnen profiteren.

Evaluatie

Hoeveel mediawaarde en bezoekersaantallen dit jubileum Noordwijk heeft opgeleverd wordt nog onderzocht en zal in 2017 onderdeel uitmaken van het evaluatierapport. De afsluiting van het jubileumjaar 2016 wil niet zeggen dat de successen van dit jaar eenmalig zijn. Er zijn al plannen voor een volgende editie van diverse evenementen en een aantrekkelijk evenementenprogramma gedurende de zomervakantieperiode wordt voorbereid.

Dans en Balletschool Jorien Boot met de jubileumvlag
Dans- en Balletschool Jorien Boot met de jubileumvlag