Constructief gesprek tussen gemeente en Stichting FEIN

Afgelopen weekend werd de vuurwerkshow voor de boulevard van Noordwijk door burgemeester Jan Rijpstra afgelast vanwege de code rood die van kracht was. Dit op advies van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Stichting FEIN, de organisator van zomerevenementen in Noordwijk, stuurde een brief naar de gemeente omdat zij het niet eens was met deze beslissing.

Gesprek op initiatief van de gemeente

Inmiddels heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en Stichting FEIN. Burgemeester Rijpstra legde daarbij uit hoe hij tot dit besluit is gekomen. Ook wethouder Pieter Jan Barnhoorn, verantwoordelijk voor evenementen, gemeentesecretaris Lia van der Pol en de bestuursleden Nico Stokman en Rob Oorschot van Stichting FEIN waren aanwezig bij dit gesprek.

Toekomstgerichte afspraken

Verder werd gesproken over zaken die voor verbetering vatbaar zijn tijdens de organisatie van evenementen. Er werden toekomstgerichte afspraken gemaakt, die de komende weken nader worden uitgewerkt door de gemeente Noordwijk.