Commissie Bezwaarschriften 31 augustus 2017

Dit item is verlopen op 01-09-2017.

Op donderdagavond 31 augustus 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

Toegankelijk voor publiek

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft.

Samenstelling  

De commissie zal naast de voorzitter, de heer mr. L. Beijen bestaan uit mevrouw mr. A.P.M.A. Laeyendecker

De agenda

  • 19:00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 6 juli 2017 waarbij het inleidend verzoek tot raadgevend referendum niet ontvankelijk werd verklaard. Als een hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden 36 60 453.

Link