Commissie Bezwaarschriften 22 november 2016

Dit item is verlopen op 15-05-2017.

Op dinsdag 22 november 2016 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. 

Samenstelling   

De commissie zal naast de voorzitter, mevrouw drs. N.C.M. Mulder, bestaan uit de heer mr. L. Beijen, en mevrouw mr. M.F.N. Pikart.

De agenda

  • 19.30 uur bezwaarschrift tegen het besluit waarbij werd beslist op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur; 
  • 20.00 uur bezwaarschrift tegen het besluit waarbij documenten openbaar werden gemaakt.

Indien een hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden 36 60 453.

Link