Commissie Bezwaarschriften 20 november 2017

Dit item is verlopen op 21-11-2017.

Op maandag 20 november 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft.

Samenstelling  

De commissie zal naast de voorzitter, mevrouw drs. N.C.M. Mulder, bestaan uit mevrouw mr. A.P.M.A. Laeyendecker en mevrouw mr. drs. Pikart - van den Berg.

De agenda

19:30 uur:

  • bezwaarschriften tegen het besluit van algemeen belang aangaande het aanwijzen van een drietal camperplaatsen op een openbaar parkeerterrein aan de Koningin Astrid Boulevard zonder verdere voorzieningen voor een proefperiode van één jaar;  
  • bezwaarschriften tegen de eerste wijziging van het Algemeen Aanwijzingsbesluit op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017;
  • bewaarschriften tegen het verkeersbesluit tot het realiseren van een drietal camperplaatsen op een openbaar parkeerterrein aan de Koningin Astridboulevard zonder verdere voorzieningen voor de proefperiode van één jaar.

Indien de hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (071) 36 60 453.

Link