Commissie Bezwaarschriften 16 januari 2018

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Op dinsdagavond 16 januari 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

In beginsel openbaar

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. Als een hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Samenstelling van de commissie

  • de heer mr. L. Beijen (voorzitter)
  • mevrouw mr. A.P.M.A. Laeyendecker 
  • mevrouw mr. A.M. van Mil
  • mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (secretaris).

De agenda

Op de agenda staat het bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester d.d. 6 november 2017 waarbij een bestuurlijke boete werd opgelegd vanwege het niet naleven van de Drank- en Horecawet. Vanaf 19:30 uur.

Meer informatie over deze agenda

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden via het telefoonnummer (071) 36 60 453. 

Meer informatie over bezwaar en beroep 

Deze informatie vindt u in het product Bezwaar maken.