Commissie Bezwaarschriften 15 maart 2018

Dit item is verlopen op 16-03-2018.

Op donderdagavond 15 maart 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

In beginsel openbaar

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. Als een hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Samenstelling van de commissie

  • mevrouw mr. N.C.M. Mulder (voorzitter)
  • mevrouw mr. drs. M.F.N. Pikart – van den Berg
  • mevrouw mr. A.P.M.A. Laeyendecker
  • mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (secretaris)

De agenda

Op de agenda staat het bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders waarbij een evenementenvergunning werd verleend ten behoeve van het organiseren van een toeristenmarkt op het Vuurtorenplein op alle zondagen van 1 april tot en met 2 augustus 2018. Vanaf 20:00 uur

Meer informatie over deze agenda

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden 36 60 453. 

Meer informatie over bezwaar en beroep

Deze informatie vindt u in het product Bezwaar maken.