Commissie Bezwaarschriften 15 juni 2017

Dit item is verlopen op 19-06-2017.

Op donderdag 15 juni 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft.

Samenstelling  

De commissie zal naast de voorzitter, mevrouw drs. N.C.M. Mulder, bestaan uit mevrouw mr. A.M. van Mil en mevrouw mr. drs. Pikart - van den Berg

De agenda

Vanaf 19.00 uur: bezwaarschriften tegen de besluiten waarbij verschillende panden in Noordwijk werden aangewezen als gemeentelijk monument.

Indien de hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (071) 36 60 453.


Link