Commissie Bezwaarschriften 14 december 2017

Dit item is verlopen op 15-12-2017.

Op donderdagavond 14 december 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft.

Samenstelling  

De commissie zal naast de voorzitter, de heer mr. L. Beijen bestaan uit mevrouw mr. A.P.M.A. Laeyendecker en mevrouw mr. A.M. van Mil.

De agenda

  • 19:30 uur bezwaarschrift tegen het besluit van het college d.d. 1 september 2017 waarbij een terrasvergunning werd verleend aan Pizzeria Noordwijk gevestigd aan het Rederijkersplein 1;
  • 20:00 uur bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester d.d. 28 november waarbij de algemene ontheffing sluitingstijd van een horecagelegenheid werd ingetrokken.

Indien een hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Meer informatie

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (071) 36 60 453.

Link

Meer informatie over bezwaar en beroep