College licht evenementenvergunning toe voor toeristische markten Vuurtorenplein

Dit item is verlopen op 11-06-2018.

Evenementenvergunning voor het organiseren van de toeristische markten op het Vuurtorenplein in 2018. Hoe gaat dat?

Brief aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad nader geïnformeerd over de manier waarop deze vergunningen worden toegekend. Dit naar aanleiding van een vergunning aanvraag van de heer Jagbandhan.

Ieder jaar veel belangstelling

Ieder jaar komen er diverse aanvragen voor een evenementenvergunning binnen om in aanmerking te komen voor het organiseren van toeristische markten op het Vuurtorenplein, aldus het college in zijn schrijven.

Beleidsregel is toetssteen

Om een zorgvuldige afweging te maken aan welke organisatie de vergunning wordt verleend is op 20 november 2012 de beleidsregel "concurrerende en vroegtijdige aanvragen" door de burgemeester vastgesteld.

Screenen

Aan de hand van diverse criteria wordt bekeken of er een aanvrager bovenuit springt aan wie de vergunning wordt verleend. Het gaat om:

  • screenen evenementenkalender
  • algemene toets artikel 2:25 jo. artikel 1:8 APV
  • afweging van de inhoud van de aanvraag in relatie tot de voorgenomen activiteiten
  • ervaringen uit het verleden met evenementen van de aanvrager en samenwerken

Europese Dienstenrichtlijnen

Hierbij kan op grond van de Europese Dienstenrichtlijn geen onderscheid worden gemaakt tussen Noordwijkse organisaties en organisaties van buitenaf. Mocht er niet gekozen kunnen worden tussen de aanvragen, dan wordt er aan de hand van loting de vergunning gegund.

Veel belangstelling

Voor het jaar 2018 zijn er wederom diverse vergunningaanvragen ingediend. Aan de hand van bovengenoemde criteria zijn drie aanvragen overgebleven waarbij doormiddel van een loting bekend Is geworden aan wie de vergunning is gegund. Onder de drie aanvragen behoorde ook Coco Snacks.

Gegund aan andere aanvrager

De vergunning is uiteindelijk gegund aan een andere aanvrager, Ferrion Markten. Naar aanleiding van de uitslag heeft de heer Jagbandhan aangegeven zich In de uitslag te kunnen vinden en met de betreffende organisatie de samenwerking aan te zullen gaan. Coco Snacks heeft dan ook de vergunningaanvraag ingetrokken.