College beantwoordt zorgvragen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig

Dit item is verlopen op 19-06-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over betalingsachterstanden in het sociaal domein. Ook maakt de partij zich zorgen over de afstand tussen mensen die zorg nodig hebben en de zorgaanbieder. (Met name de zorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin, noot webredactie)

Betalen

“Alle facturen zijn tijdig betaald, maar nog niet alle zorg is op de juiste manier aan de ISD Bollenstreek (ISD) in rekening gebracht. (…) De problemen die de ISD heeft betreft één leverancier, die tot op vandaag niet in staat is gebleken op een juiste manier de facturen aan te bieden.” Aldus het college van burgemeester en wethouders in zijn beantwoordingsbrief aan Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig.

Die betalingsachterstand lijkt mee te vallen. Het college: “Het gaat om één leverancier en een beperkt aantal facturen en een totaal bedrag van rond de € 5000,-. De ISD heeft geen betalingsachterstanden en er zijn geen zorgaanbieders in de problemen gekomen. De accountant van de ISD is strikt inzake juiste facturatie en uitbetaling zodat vastgesteld kan worden dat de gedane betalingen rechtmatig zijn.”

Meer lokaal maatwerk

Over de afstand tot zorgaanbieders schrijft het college: “Dat wordt door ons niet zo ervaren, omdat de zorgaanbieders voor het eerst meer lokaal werken dan voor de transitie het geval was.”

Link