College beantwoordt vragen VVD over project Snippergroen aan de Duinweg

Het project Snippergroen aan de Duinweg. Daarover stelde de VVD een vijftal vragen. Volgens de fractie zijn veel bewoners/eigenaren aan de Duinweg geschrokken van de brief die zij van de gemeente hebben ontvangen over het project.

Verjaring grond

Het college is zich ervan bewust dat de bewoners geschrokken kunnen zijn van de brief. Zij geeft in de beantwoordingsbrief echter aan dat tijdens bewonersbezoeken projectmedewerkers de zorgen over de situatie hebben kunnen wegnemen door aan te geven dat de grond verjaard kan zijn. Bij de gevoerde gesprekken met de bewoners lag de nadruk op het doen van een beroep op verjaring. Een aantal bewoners heeft dit al gedaan.

Overleg met bewoners

Waarom is niet eerst met de bewoners/eigenaren overleg gevoerd? Op deze vraag van de VVD, stelt het college dat bewoners aan de Duinweg zijn uitgenodigd voor de bewonersavond. Vervolgens zijn de bewoners aangeschreven met een persoonlijke brief. In deze brief zijn de bewoners benaderd voor het maken van een persoonlijke afspraak. De bewoners zijn dus van tevoren op de hoogte gesteld, aldus het college. Bovendien wordt eerst met de bewoners om tafel gezeten voordat verdere stappen worden genomen.

Voldoende bewijsmateriaal

Zoals het er nu naar uitziet is er voldoende bewijsmateriaal beschikbaar om een beroep op verjaring goed te kunnen beoordelen. Als alle bewoners zijn bezocht en al het bewijsmateriaal is ontvangen, worden de bewoners geïnformeerd over het vervolg.