College beantwoordt vragen PvdA-GroenLinks over payroll in de gemeenteorganisatie

Dit item is verlopen op 12-10-2018.

De PvdA-GroenLinks-fractie wilde van het college weten of er binnen de gemeentelijke organisatie gebruik wordt gemaakt van payrolling. De fractie vindt dat niet gewenst, omdat er dan een tweedeling ontstaat op de werkvloer.

Fusie en plaatsingstraject 

Het college geeft in de beantwoordingsbrief aan dat gebruik wordt gemaakt van payrolling: “Het college is van mening dat gezien de op handen zijnde fusie het uit oogpunt van goed werkgeverschap niet gewenst is om dit jaar medewerkers in vaste dienst te nemen. Dit kan het plaatsingstraject van de huidige medewerkers die vast in dienst zijn belemmeren.”

Ook wordt via payrolling personeel tijdelijk aangesteld om de vaste medewerkers zoveel mogelijk een bijdrage te kunnen laten leveren in het fusieproject. Verder is het nog niet duidelijk hoe het formatieplan van de nieuwe organisatie eruit komt te zien.

Inschaling op dezelfde wijze

Payrollers vallen niet onder de CAO van de gemeente. Zij zijn in dienst van een bedrijf dat medewerkers uitleent aan de gemeente. Het college wijst erop dat inschaling op dezelfde wijze gebeurt als bij een ambtenaar. Ook wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de secundaire arbeidsvoorwaarden van de gemeente.