College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over website

Dit item is verlopen op 26-04-2018.

“Ziet u mogelijkheden om de website van de gemeente of een gedeelte daarvan toegankelijk te maken voor niet-Nederlandse bezoekers door middel van een verwijzing naar een of meerdere versies in een buitenlandse taal?”

Geen aanleiding - Klant vraagt er niet om

Naar aanleiding van de grondige vernieuwing van de gemeentelijke website heeft de fractie PUUR Noordwijk deze vraag aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. “We zien op dit moment geen aanleiding om onze website of delen daarvan aan te passen naar meerdere talen”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief. In de toelichting wordt duidelijk waarom. De visie op de website gaat uit van een klantgerichte en vraag-gestuurde website. De klant staat centraal. En: “Er zijn tot op heden bij ons geen vragen en verzoeken bekend van bezoekers van de website om de inhoud in meerdere talen aan te bieden”, aldus het college.

Gespecialiseerde dienstverlening aan anderstaligen

Maar ook: “Er zijn doelgroepen die we in een andere taal van informatie zouden kunnen voorzien zoals buitenlandse werknemers, bezoekers of statushouders. Onze ervaring is dat anderstalige doelgroepen vaak persoonlijke hulp en begeleiding van gespecialiseerde instellingen en organisaties ontvangen. Zij geven integraal advies en begeleiden deze doelgroepen bij alle factoren die voor hen van belang zijn.”