College beantwoordt vragen Puur Noordwijk over Virenze

Dit item is verlopen op 21-06-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie van Puur Noordwijk over de financiële situatie van Virenze. De organisatie is failliet. Wat gebeurt er met Noordwijkse kinderen die door deze organisatie behandeld worden.

Financiële situatie

“Is het college door Holland Rijnland op de hoogte gesteld van de financiële situatie waarin Virenze nu schijnt te verkeren en welke voorzorgsmaatregelen Holland Rijnland denkt te kunnen treffen?”, aldus Puur Noordwijk naar aanleiding van de berichten over Virenze Nederland. Op de achtergrond speelt de zorg om de zorg aan de jeugd. Noordwijkse kinderen die door Virenze behandeld worden. Wat gebeurt daarmee als Virenze omvalt?

Voorbereidingen

“We bereiden ons achter de schermen al voor om de zorgcontinuïteit van de inwoners zo goed mogelijk voor te bereiden, ook al zijn de mogelijkheden in deze fase beperkt”, aldus het college in zijn beantwoordingsbericht.

Bewindvoerder of curator

“De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van zorgcontinuïtelt als de surseance van betaling onvoldoende zal zijn en Virenze een faillissement aan zou moeten vragen. De inkooporganisatie TWO en gemeenten bereiden zich achter de schermen al voor om de zorg continuïteit van de inwoners zo goed mogelijk voor te bereiden, ook al zijn de juridische mogelijkheden in deze fase beperkt. De wettelijk verplichting beperkt zich tot het bieden van vergelijkbare jeugdhulp aan de jeugdigen. Idealiter is er sprake van een ongedeelde relatie tussen hulpverlener en hulpvragen. Of dit realiseerbaar is, is onder andere afhankelijk van de bewindvoerder (bij surseance) en of curator (bij faillissement) van Virenze.”

Noot redactie

De vragen van Puur Noordwijk werden eerder deze maand gesteld. Inmiddels meldt Virenze dat zij failliet is.