College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over herindelingskosten

Dit item is verlopen op 26-04-2018.

Gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout fuseren tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat brengt onherroepelijk kosten met zich mee. De fractie PUUR Noordwijk heeft er vragen over gesteld.

Waar vallen deze kosten onder?

De fractie wil van het college weten hoe het zit met de verrekening. “Graag vernemen wij van u welke herindelingskosten zullen vallen onder de herindelingsbijdrage van het Rijk en welke ten laste zullen komen van de Algemene Reserve van de gemeente Noordwijk”, zo luidt een van de vragen.

Herindelingsbijdrage voldoende is om de herindelingskosten

Het college heeft onlangs deze vragen beantwoord: “Vooralsnog gaan we er vanuit dat de herindelingsbijdrage voldoende is om de herindelingskosten te dekken en de algemene reserve alleen als voorfinancieringsmiddel hoeft te dienen.”

En ook: “Dit omdat de herindelingsbijdrage in tranches wordt uitbetaald, conform de tabel en de kosten voor de baat uitgaan”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief. 

Voorgelegd aan de gemeenteraden

Op donderdag 30 november 2017 krijgt de gemeenteraad van Noordwijk inzicht in de financiële consequenties van de herindeling tot aan 1 januari 2019 ter beoordeling voorgelegd. Noordwijkerhout volgt donderdag 14 december 2017.