College beantwoordt vragen over zorgen om zorg

Dit item is verlopen op 31-08-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst Salman Noordwijk over zorgen om zorg beantwoord. "In veel gemeenten is de klachtenregeling bij problemen in onder meer de zorg en de jeugdhulp niet op orde. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd, omdat de verschillende instanties moeilijke gevallen naar elkaar doorschuiven. In een rapport schrijft de Nationale Ombudsman dat burgers niet weten waar, wanneer en hoe ze hun problemen kunnen melden", aldus Lijst Salman Noordwijk.

Vragen en antwoorden

"Hoe is de klachtenregeling in Noordwijk geregeld en hoe zorgt u er voor dat elke zorgvrager weet waar hij/zij met klachten terecht kan?" Het college antwoordt hierop: "De ISD Bollenstreek kent een uitgebreide bezwaar- en klachtenprocedure. Deze staat op de website omschreven. Voor de maatwerkvoorziening Wmo geldt dat alle gecontracteerde aanbieders een klachtenregeling hebben. De klachtenregeling kent 2 stappen: 

  1. Is een Noordwijker ontevreden over de kwaliteit van de geleverde hulp bij het huishouden, dan moet een klacht ingediend worden bij de zorgaanbieder.
  2. Is de klachtenprocedure doorlopen en komt hij of zij er samen niet uit, moet contact met de ISD Bollenstreek opgenomen worden.

De gemeente registreert het aantal klachten, de aard van de klachten en de oplossingen van de klachten. De gemeente verricht regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van de klanten."

Link

Voor meer informatie onderstaand de brief van de fractie met alle schriftelijke vragen aangevuld met de antwoorden van het college.