College beantwoordt vragen over zak- en kleedgeld jeugdzorg

Dit item is verlopen op 14-03-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA over zak- en kleedgeld voor jongeren in een instelling. 

Niet wettelijk verantwoordelijk

In de beantwoordingsbrief geeft het college aan dat niet de gemeente, maar ouders hier wettelijk verantwoordelijk zijn.

Geen signalen over problemen

Het CDA wilde weten of er in onze gemeente jeugdinstellingen zijn waar jongeren geen zak- en kleedgeld ontvangen. Het college heeft dit bij de inkooporganisatie TWO nagevraagd. De TWO heeft geen signalen ontvangen over problemen rondom dit thema.

Anticiperen en maatwerkvoorziening

“De signalen van de gemeente zijn momenteel onvoldoende om er beleid op te maken. Als dit in de toekomst onderwerp van gesprek wordt, zal hier op geanticipeerd worden,” aldus het college. Vanuit het Lokaal Loket worden incidentele gevallen opgelost door middel van een maatwerkvoorziening.