College beantwoordt vragen over WiFi4EU

Dit item is verlopen op 03-01-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over WiFi4EU. Een Europees plan voor gratis openbare wifi hotspots.

Kosten

Voor het plan heeft Europa 120 miljoen euro beschikbaar gesteld, zo blijkt uit de beantwoording. “Subsidie is beschikbaar voor hardware- en installatiekosten, de aanvrager zal zelf moeten betalen voor het internetabonnement en onderhoud.”

Strategie

Echter of de gemeente aanhaakt op de mogelijkheden valt nog te bezien. Het collegestandpunt luidt: “Een openbaar wifi netwerk maakt deel uit van citymarketing. Ons college heeft tot aansluiting op de digitale strategie van de stichting Noordwijk Marketing besloten. Indien passend zal een aanmelding voor WiFi4EU vanuit deze strategie tot stand komen.”

Link

Schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig ex artikel 38 betreffende WiFi4EU