College beantwoordt vragen over niet-verzilverde zorg

Dit item is verlopen op 24-02-2017.

Een hogere eigen bijdrage. Een lagere bijdrage vanuit de gemeente. Het college heeft de CDA vragen beantwoord over wat genoemd wordt niet-verzilverde zorg. De beantwoording van de vragen gebeurt naar aanleiding van een specifiek geval. Geanonimiseerd.

Het geeft een goed beeld hoe het Persoons Gebonden Budget (PGB) onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is geregeld (Wmo). Hoe dat uitpakt in het leven van alle dag. “Voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen (behalve rolstoelen) wordt conform de Wmo-verordening een eigen bijdrage gevraagd.”

Link