College beantwoordt vragen over huishoudelijke hulp ouderen 2

Dit item is verlopen op 22-06-2017.

Wordt er bezuinigd? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks beantwoord over de hulp bij huishouden ouderen.

“De fractie van de PvdA-GroenLinks heeft vernomen dat de voormalige cliënten, die recentelijk nog hulp bij het huishouden vanuit Groot Hoogwaak ontvingen, collectief gekort zijn in het aantal uren zorg”

“Er is vanuit de ISD Bollenstreek geen collectieve korting van een half uur gegeven aan klanten. Immers: er wordt geïndiceerd in taken en frequenties en niet in uren. Het resultaat telt. Dit geldt dus ook voor de aanbieder: de aanbieder dient ervoor te zorgen dat de geïndiceerde taken en frequenties goed worden uitgevoerd. Als dit in minder tijd kan dan voorheen is dit geen bezwaar: het resultaat telt immers”, aldus het college.

Link

Brief college aan gemeenteraad met antwoorden schriftelijke vragen van PvdA-GroenLinks  over hulp bij huishouden aan ouderen