College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk Nicolaas Barnhoornweg

Het geld voor de vernieuwing museum Noordwijk is bedoeld voor onderhoud van de woning aan de Nicolaas Barnhoornweg 44.

Wat is de bedoeling?

“Is de € 37.500,- bedoeld voor onderhoud van de sloopwoning aan de Nicolaas Barnhoornweg 44, zoals wethouder Van Duin meldde?”, die vraag stelde Lijst Salman Noordwijk aan het college van burgemeester en wethouders, naar aanleiding van een vermelding in de Najaarsnota. Wat houdt die post in. Ook ziet de partij graag dat offertes van de diverse aannemers èn de uiteindelijke factuur aan de gemeenteraad worden overlegd.

Wat is de bedoeling?

Het bedrag is bedoeld voor onderhoud van de woning aan de Nicolaas Barnhoornweg 44, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief. In de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk wordt uitgegaan van renovatie en inrichting. Er is zeker geen sprake van sloop van deze woning, zo valt te lezen.

Voorkomen van verder verval

“De beoogde werkzaamheden in 2018 strekken niet verder dan het voorkomen van verder verval. In een latere fase is verder renovatiewerk ook aan de voorgevel nog steeds nodig. Daarnaast zijn de werkzaamheden nodig voor het bewoonbaar houden van het pand. Borgen van gezonde leefomgeving, ook voor antikraakbewoning.”

Voorbeeldfunctie

“De Nicolaas Barnhoornweg 44 is een gemeentelijk monument. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het instandhouden/onderhoud van het monument. De uitvoering van de werkzaamheden aan de Nicolaas Barnhoornweg 44 heeft nog niet plaatsgevonden”. 

Overigens zijn de kosten geraamd aan de hand van een offerte. Deze is geheim ter inzage gelegd bij de griffie, zo laat het college Lijst Salman Noordwijk weten.