College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over ontwikkeling Jan Kroonsplein

Dit item is verlopen op 06-05-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein. Hoe pakt de gemeente dat op? Hoe zijn de bewoners betrokken?

Integrale Ruimtelijke Visies voor de kern van Noordwijk aan Zee

“Aan de basis ligt de Integrale Ruimtelijke Visies voor de kern van Noordwijk aan Zee. Mede op basis van ruimtelijke uitgangspunten, het functionele programma, de reacties op eerdere varianten en het wensbeeld van bewoners van het Jan Kroonsplein en omgeving is het thans voorliggend ontwerp tot stand gekomen”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief.

Denk mee Doe meer

Ook vraagt de fractie van D66 Noordwijk of de bewoners in de omgeving van het Jan Kroonsplein geïnformeerd zijn over deze ruimtelijke kaders en eventuele overige randvoorwaarden die voor de herontwikkeling van het gebied gelden?

“De bewoners zijn vanaf 2015 door de vier grondeigenaren meegenomen in de planontwikkeling door varianten te presenteren tijdens inloopbijeenkomsten met de uitnodiging tot reactie. Om deze reden zijn eerder gepresenteerde varianten niet verder in detail uitgewerkt. Reacties en suggesties resulteerde in planaanpassingen die -waar mogelijk- verwerkt zijn in het huidige plan”.