College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over beleid parkeren en stallen

Dit item is verlopen op 11-06-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van D66 Noordwijk over het beleid dat gaat over het parkeren van voertuigen.

“Bent u met ons van mening dat in de toekomst strikt(er) toepassing moet worden gegeven aan het geformuleerde hoofddoel: "parkeren op eigen terrein oplossen", mede om daarmee meer draagvlak voor nieuwbouw(her)ontwikkelingen te bewerkstelligen?”, is de eerste vraag die de partij stelt.

Beter benutten

“Nee. In het Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee is een aantal aanbevelingen gedaan, die op 23 februari jl. door de gemeenteraad zijn overgenomen. De eerste aanbeveling uit dit rapport is: Zet maximaal In op 'beter benutten'. Dit betekent dat ook andere parkeervoorzieningen dan het eigen terrein worden benut”, aldus het college-antwoord.

Een nota waar inwoners rechtszekerheid aan ontlenen

Er komen meer zaken aan bod in de brief. Zoals de aangekondigde actualisatie van de Nota Stallen en Parkeren. Waarvoor geldt: “Iedere ontwikkelende partij en de omgeving daarvan kan op zichzelf rechtszekerheid ontlenen aan de Nota Parkeren en Stallen”, aldus het college in zijn schrijven