College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over voormalig hotel Sonnevanck

Dit item is verlopen op 13-10-2018.

De CDA-fractie stelde een aantal vragen over de stand van zaken en de toekomstplannen voor het voormalig hotel Sonnevanck.

Bouwplan met behoud van voorgevel

In de beantwoordingsbrief geeft het college aan dat met de eigenaar al jaren overleg gevoerd wordt over de staat waarin het pand verkeerd. Medio december 2016 is medewerking toegezegd aan een bouwplan voor het betreffende perceel, mits de oorspronkelijke voorgevel behouden zou blijven.

Het college stelt: “Bij de uitwerking van het bouwplan moest nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de vormgeving van het pand, zodat de oude contouren en stijl herkenbaar zouden blijven. Vanwege het behoud van de oorspronkelijke voorgevel en de bedoelde vormgeving, hebben wij ons bereid verklaard om medewerking te verlenen c.q. aan de gemeenteraad daartoe een voorstel te doen om de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen naar 'Wonen'.”

Woonappartementen en ondergrondse parkeergarage

Vervolgens geeft het college aan: “Deze principetoezegging heeft geleid tot een planuitwerking waarover tot op heden overleg wordt gevoerd. Het uitgewerkte plan voorziet in hoofdlijnen in de sloop van het grootste deel van het pand en met behoud van de voorgevel in de bouw van een aantal woonappartementen en een ondergrondse parkeergarage.”

Geen daklozenhotel

De CDA-fractie vroeg het college hoe zij staat tegenover het idee van dit pand een daklozenhotel te maken. Het college reageert afwijzend: “Zoals gesteld, staat het pand geheel leeg en is het al jaren ook niet meer in gebruik. Zelfs als de eigenaar hiertoe al bereid zou zijn, dan zullen er aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt om het pand weer veilig bewoonbaar te maken.”