College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over sociale woningbouw Offem Zuid

Dit item is verlopen op 02-08-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA Noordwijk over de bouw van sociale huurwoningen op Offem Zuid.

Wel of niet naar voren halen

In een eerdere fase had CDA Noordwijk vernomen, dat de Noordwijkse Woning Stichting zich had ingespannen om de sociale huurwoningen naar voren te halen. De fractie wil nu weten of “Klopt het dat sociale huur niet gerealiseerd wordt in de eerste fase Offem Zuid. Kunt u dit toelichten?”

Fase 1

“Offem Zuid kent verschillende fasen. De sociale huurappartementen maken onderdeel uit van het Uitwerkingsplan, eerste fase, maar worden in deze fase het laatst gebouwd”, zo start de collegebeantwoording.

Fase 5

Voor het naar voren halen van de sociale woningbouw die is gepland in fase 5, is veel afhankelijk van het verloop van het project, zo blijkt uit het schrijven. Echter: “Zodra de mogelijkheden zich voordoen om fase 5 met de sociale huurwoningen naar voren te halen, zullen wij (de gemeente Noordwijk, noot red.) en Van Rhijn Bouw BV hieraan volledige medewerking aan geven.”

Partijen zijn in goed overleg

“Hierbij zijn wij echter afhankelijk van derden. Denk hierbij aan verwerving van Herenweg 21/23 en start ontwikkeling gebied Admiraal. Op beide dossiers vindt al enige tijd overleg plaats. Met de Noordwijkse Woning Stichting vindt regelmatig goed overleg plaats en ook over dit onderwerp zijn wij met elkaar in gesprek.”