College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Monitor Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 13-10-2018.

Naar aanleiding van de tweede meting van de Monitor Sociaal Domein stelde het CDA Noordwijk een aantal vragen over jeugdhulp en armoede. Maar ook over de toename van sociale eenzaamheid. Welke mogelijkheden ziet het college om deze toename in een daling om te gaan zetten?

Versterken van de netwerken

In zijn beantwoordingsbrief stelt het college dat de kern van de aanpak bestaat uit het versterken van de netwerken rondom de inwoners van Noordwijk en het aanbieden van een divers pakket van activiteiten.

“Door te investeren in het welzijnswerk zijn er kwalitatief goede activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen (van wandelvoetbal tot computerlessen) en daarmee sociale contacten kunnen leggen. Diverse soorten dagbestedingsvoorzieningen (b.v. Reuring, Beweegschool) worden gesubsidieerd om aan de verschillende behoeften van mensen tegemoet te komen.”

Wijkverenigingen, huisbezoeken en dementievriendelijke gemeente

Het college stelt verder: “De wijkverenigingen worden gesubsidieerd om activiteiten in de wijk te organiseren en om informele burenhulp te geven. Daarnaast is Welzijn Noordwijk gestart met een pilot 'sociaal activerende huisbezoeken' bij mensen van rond de 80 jaar en ouder. Deze bezoeken hebben onder andere ten doel om mensen te stimuleren om sociale activiteiten te ondernemen maar ook om hun kwaliteiten ten dienste van anderen te stellen.” Tenslotte participeert de gemeente ook mee in het maatschappelijk initiatief om te komen tot een dementievriendelijke gemeente.