College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Minima Effect Rapportage

Dit item is verlopen op 18-04-2018.

Gaat u de Minima Effect Rapportage van het Nibud inzetten? In de regio? Het CDA Noordwijk heeft het gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. De rapportage kan nuttig zijn als de gemeenten hun gezamenlijke armoedebeleid evalueren.

Samen met de duin- en bollengemeenten

“Bent u bereid met de overige duin- en bollengemeenten in overleg te treden, teneinde een gezamenlijke evaluatie van het lokale en (sub)regionale armoedebeleid op te zetten?” De fractie wil graag ook antwoord op de vraag: “Zo ja, wilt u bij het overleg over een gezamenlijke evaluatie, de mogelijkheid van een Minima Effect Rapportage van het Nibud, ter sprake brengen?”

Afstemming met de regio

“Uw verzoek is afgestemd met de aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst deelnemende gemeenten. Deze hebben aangegeven op dit moment geen behoefte te hebben aan een gezamenlijke evaluatie”, zo aldus het college terug in haar beantwoordingsbrief.

Evaluatie gepland medio 2018

En: “Voor Noordwijk is het op dit moment evenmin opportuun een evaluatie te houden, omdat de uitvoeringsregels, i.e. de Doe Mee regelingen, per 1 januari 2017 van start zijn gegaan en de tijd te kort is om conclusies te kunnen verbinden aan de effectiviteit van de regelingen”.

Het college geeft aan dat een evaluatie voor medio 2018 gepland staat.