College beantwoordt vragen betonnen palen Jeroensplein

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Wat  gaat er gebeuren met de betonnen palen bij het Jeroensplein? Er zijn 2 moties over dit onderwerp aangenomen en voor 1 april 2017 zou het college komen met een plan voor het verwijderen of vervangen van de palen. De andere motie verzocht het college in gesprek te gaan met de architect en daarover terug te koppelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle de vragen beantwoord van de fractie van D66 Noordwijk.

Vragen en antwoorden

De eerste vraag is. "Hoe zijn de gesprekken met de architect verlopen?" Het college antwoordt hierop als volgt: "Eind december 2016 is op ambtelijk niveau een gesprek geweest met de ontwerper de heer Sprietsma van het plein. Het gesprek is naar onze tevredenheid goed verlopen. De ontwerper gaf mondeling aan dat het verwijderen van de (granieten) palen wat hem betreft geen obstakel vormen. Ook hij vond dat de palen niet echt bij een gevel tot gevel plein horen, het
beeld van de palen is behoorlijk dominant op het plein. Het allerliefste had de ontwerper een plein gezien zonder de palen, maar dit gezien de verkeerstechnische eisen niet mogelijk was. Het oorspronkelijke idee is altijd geweest om een gevel tot gevel plein te maken waarbij de auto te gast is. De palen zijn geplaatst om de veiligheid van de voetganger op het plein te garanderen en om te voorkomen dat auto's het plein gaan gebruiken als parkeerterrein. Ook meldde hij dat hij graag betrokken blijft, maar dat dit wat hem betreft geen verplichting is. Voor alle duidelijkheid is dit een mondeling gesprek geweest."
 

Voor meer informatie onderstaand de brief van de fractie met alle schriftelijke vragen aangevuld met de antwoorden van het college.

Link